Mest almindelige skadedyr der kan flytte ind i huse og haver

Som hus og haveejer er der en gruppe skadedyr, som kan invadere dit hus og have. Her ser vi på 5 af de almindelige skadedyr, og hvordan du kan slippe af med dem.

De fleste husejere har oplevet at have besøg af skadedyr. De kan være træls, og også gøre alvorlig skade på have og bolig.

1) Muldvarper

Muldvarpen er den lille graver, som elsker at bo i din have. Kommer den først ind, får du hurtigt masser af muldvarpeskud, og gerne på de steder, hvor du mindst vil have det.

Muldvarpen gør som sådan ikke skade på dine afgrøder. Det er en kødæder, og muldvarpen er derfor først og fremmest et prydmæssigt problem. Skuddene pynter jo ikke ligefrem, og kan give problemer med at slå græs.

Sådan bekæmper du muldvarpe i haven

Den nemmeste måde at bekæmpe muldvarpe, er ved at bruge fælder til muldvarpen. Muldvarpesakse. En muldvarpesaks er en klapfælde, som du placerer i muldvarpens gang, hvorefter den vil klappe om muldvarpen, når den kravler ind i udløseren.

Tag en pind og stik stik den ned i jorden mellem et par muldvarpeskud. Prøv dig frem til du kan mærke gangen. Grav nu gangen fri, så der lige er plads til at stille en fælde derned. Sæt klapfælden så udløseren går på tværs af gangen.

Sæt nu en sort spand over hullet med en sten på. Fælden er mest effektiv, hvis det er mørkt. Tjek herefter fælden dagligt, og prøv måske at placere fælden et andet sted.

Kampen mod muldvarpen bliver mest effektiv, hvis du anvender flere muldvarpesakse ad gangen.

2) Hvepsen

Hvepse kan være voldsomt generende. Specielt når sommeren er ved at slutte og de flyver fra deres bo. Her vil de opsøge sukker og søde sager, og blive mere aggressive i deres sidste tid.

Hvis du vil undgå en plage af hvepse, skal du forebygge tidligere på sæsonen. Det gør du ved at fjerne små anlæg til hvepsebo på lofter, udhuse, tage, skure osv. Jo tidligere på sæsonen du kan tage dem, jo bedre. Så kig gerne efter jævnligt i marts-maj, hvor dronningerne starter de nye kolonier op.

Store hvepsebo kan fjernes med gift eller ved at fjerne boet. Vær opmærksom på at de stikkende bæster forsvarer deres bo aggressivt, så måske der skal hyres en hvepsebekæmper til dette.

3) Mus

Mus ser vældig sød og nuttet ud. Men den er et skadedyr, du ikke vil have ind i dit hus. Mus kan nemlig ødelægge både isolering og gnave i installationer og ledninger, med efterfølgende øget brandrisiko.

Finder de ind i køkkenet, tager de gerne for sig af fødevarne, og kan udgøre en smitterisiko, da de kan medføre en masse bakterier.

Vil du slippe for besøg af mus, gælder det om at sikre dit hjem, så der ikke er adgang. Vær opmærksom på at en mus ikke kræver meget plads. Sørg for ikke at have dyrefoder og madvarer opbevaret ubeskyttet i skure, garage og udhuse.

Muse bekæmpelse sker typisk ved brug af musefælder. Her findes en række forskellige typermusefælder. Der er den klassiske klapfælde, der smækker ned over musen og slår den ihjel. Og så findes der en lang række andre fælder, som fanger musen levende, hvorefter du enten selv må slå den ihjel, eller udsætte den et sted langt fra dit hjem.

Musekorn er også hyppigt brugt, da det er effektivt. Giften udlægges hvor musen ses eller høres. Musen lokkes til af lugten, og vil ved indtagelse af giften dø.

En tredje løsning er at anskaffe en kat til bekæmpelse af mus. Katten er en naturlig musejæger, men kan selvfølgelig ikke hapse musen, hvis den først er komme ind i mure og lofter.

4) Dræbersneglen

Dræbersnegle er nogle af de mest udbredte skadedyr i danske haver. Her gnaver den sig gennem afgrøder og prydplanter. Hvis den får lov.

En enkelt snegl kan blive til op til 400 på en sæson, så hvis du vil undgå den store invasion af snegle, er du nød til at bekæmpe dem.

Sæsonen går fra det tidlige forår og helt hen til efteråret. I denne periode skal du bekæmpe sneglene, for at holde dem fra drivhus og køkkenhave.

Der findes en lang række bekæmpelsesmetoder. Den mest effektive er at indsamle sneglene manuelt. Tag en snegletur i haven sidst på aftenen, hvor sneglene begynder at komme frem. Put de fundne snegle i en spand og overhæld dem med kogende vand.

Det kan også være en god ide at bruge sneglegift. Specielt i drivhuse. Sneglegift er små piller, som drysses ud hvor sneglene generer. Giften indeholder et lokkemiddel, og når dræbersneglene spiser det, vil sneglene derefter holde op med at tage føde, og trække sig tilbage til skjulesteder under jorden, hvor de går til grunde. Læs mere her.

5) Husmåren

Husmåren er endnu et skadedyr, der kan gøre skade på dit hus. Du er meget sjældent i tvivl om, når den er flyttet ind. Måren larmer meget, og kan høres kradse, larme, skrabe og løbe rundt. Gerne om natten eller i de tidlige morgentimer.

En husmår gnaver og graver rundt i din isolering, og kan finde på at gnave i ledninger og installationer, med efterfølgende forstørret brandrisiko.

Det er en rigtig ballademager, som du ikke ønsker tager ophold i dit hus.

Skadedyret bekæmpes nemmest ved at forebygge. Undgå at der er adgang til loft og vægge. Luk eventuelle huller af, klip træer og buske ned, så de ikke når helt op og ind til taget.

Typisk bruges en mårfælde til at fange måren i. Der anbringes lokkemad i fælden, som lokker måren ind. Herefter skal måren så skaffes af vejen.

Du kan også prøve at skræmme måren væk med lys og lyd. Sæt en radio på loftet, der spiller høj musik. Sæt ungernes diskokugle derop, så der opstår et virvar af lyd og lys.

Hvis det ikke virker, kan det være nødvendigt at tilkalde hjælp hos en professionel.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Azure hosting – En smart tjeneste fra Microsoft

Microsoft Azure er en cloud baseret mulighed for databehandling, der sikrer din virksomhed større fleksibilitet og sikkerhed. Microsoft er førende inde for cloud baserede løsninger, der giver dig mulighed for at behandle dine vigtigste data i skyen, så der er større sikkerhed for genoprettelse, hvis data går tabt.

Det gør desuden at geografi og hardware ikke længere er bestemmende faktorer inden for IT driften.

Behandl dine vigtige data i skyen

Microsoft Azure forøger sikkerheden
Med Microsoft Azure er der stor mulighed for din virksomhed selv at vælge, hvad der skal arbejdes med i skyen. Det integreres let med din virksomheds nuværende IT løsning. Det giver din virksomhed mulighed for at vælge den løsning, i er mest trygge med.

Mange er i dag stadig betænkelige med hensyn til lagring af vigtig data i skyen. Det er på trods af, at cloud baserede databehandlingsløsninger er i stor fremdrift og stadig bliver mere og mere populært. Microsoft Azure har stor fokus på en forhøjet sikkerhed ved lagring i skyen. Med Azure oprettes seks forskellige backup af din virksomheds data i to forskellige datacentre i op til ni år, så jeres vigtigste data ikke går tabt selvom uheldet er ude.

Desuden har Microsoft en række eksperter klar til at gribe ind, hvis der pludselig opstår problemer. Det giver også en bred mulighed for support til dit firma, så i undgår kun at arbejde sammen med få, faste medarbejdere, men i stedet kommunikere med en lang række teknikkere, der er til rådighed, når i har behov for det.

Maksimal oppetid
Endnu et plus ved at lagre vigtig data i skyen og undgå hardware er, at din virksomhed undgår nedetid. I risikerer ikke pludselig crashing af hardware og uforudsete udgifter i forbindelse med nye softwareopdateringer eller ny hardware.

Microsoft Azure garanterer maksimal oppetid med en skalerbar løsning af databehandling. Desuden er det en prisbesparende løsning. Din virksomhed betaler kun for jeres reelle forbrug, der bliver regnet ud via en minutafregning. Er der pludseligt brug for at Azure varetager flere og større opgaver, er der muglighed for det, og i betaler først, når opgaverne rent faktisk bliver behandlet.

Med så stor en sikkerhed, som Microsoft Azure tilbyder, er der ikke mange argumenter imod at behandle vigtig data i skyen. På trods af en udbredt skepsis, er cloud baserede databehandlingsløsninger kommet for at blive. Sikkerheden bliver større og større, og Microsoft Azure er nogle af dem, der er forrest i rækken med hensyn til at de sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Hør om mulighederne med Azure her.

Posted in Erhverv | Leave a comment

[Guide] 8 råd til at fange flere fisk i Put and Take

Bevæg dig rundt om søen

Når du fisker i Put & Take-sø, kan det være brugbart at bevæge sig rundt om put & take søen. Skift plads, hvis der ikke er aktivitet hvor du fisker. En af grundene til at du ikke fanger fisk, kan være at der ikke er fisk hvor du fisker. Prøv dig frem på forskellige placeringer, og se om du kan finde regnbueørrederne.

Regnbueørrederne svømmer ikke nødvendigvis midt i Put and Take-søen. De går ofte tæt på land.

Stå tidligt op

Ofte kan du få fordel ved at stå tidligt op, og fiske helt fra morgenstunden. Det kan der være flere gode grunde til. Regnbueørrederne er er endnu ikke blevet forstyrrede. Dagens første solstråler kan give god aktivitet. Og der er jævnligt ikke mange mennesker ved Put and Take-søen på dette tidspunkt. Så du kan bedre komme til og få testet nogle placeringer af i søen.

Skift agn ind imellem

Fiskene i en Put & Take-sø kan være svære at få til at bide på. På dage kan de være ekstremt passive, andre dage er de aggressive og bider på næsten alt.

Mærker du ikke fisk, selv om du ved at der er fisk, skal du prøve at skifte agn ind imellem. Test forskellige farver og smage på din PowerBait. Prøv forskellige typer blink og spinnere. Fisk eventuelt med gummidyr, for at skabe en livagtig imitation af et af ørredernes fødeemner.

Nøglen til at finde frem til den rigtige agn er simpelt. Test. Test, test, test.

Det nytter ikke at fiske med samme agn hele tiden, hvis nu fiskene bare ikke gider denne agn på dagen.

Fisk i forskellige dybder

Fiskene kan både bevæge sig rundt på bestemte spots i Put and Take-søen, men kan også stille sig i bestemte vanddybder. Er det en dyb sø, er der mere vand at fiske af. Men fiskene kan også i en 2 meters Put & Take-sø stå i bestemte dybder. Fisker du under overfladen og regnbue ørrederne står på bunden i en 8 meter dyb sø, fanger du formentligt ikke fisk denne dag.

Prøv dig lidt frem med forskellige vanddybder. I perioder går fiskene dybt og tæt ved bunden. Andre gange tæt ved overfladen. Og andre perioder går de i de mellemste vandlag.

Temperatur og årstid spiller kraftig ind her. Som tommelfingerregel gælder følgende for disse perioder:

Forår
Regnbueørrederne er mere aggressive og går de fleste steder i fisk.

Sommer
Er det meget varmt vil fiskene ofte stå dybt, og gerne tæt på bunden hvor vandet er koldere.

Efterår
I efteråret når vandtemperaturen er faldet lidt, vil fiskene igen trives bedre, og jage føde de fleste steder i fisk.

Vinter
I vinterperioden er vandet ofte varmest på bunden, og her vil de fleste fisk opholde sig. Prøv derfor at fiske på bunden i kolde perioder.

Fanger andre Put & Take fiskere fisk?

Hvis du ikke fanger ørreder, og nogle af de andre gør, så hold øje med hvilken slags agn de bruger. Tag eventuelt en snak med de andre fiskere. Så kan du blive klogere på, hvad der virker på dagen.

De fleste Put & Take fiskere vil gerne dele ud af deres erfaring, og hjælpe dig der ikke fanger fisk.

Klæd dig på efter vejr forholdene

Det rigtige tøj kan redde mange fisketure. Du får ikke en god tur, hvis du skal stå og fryse i timevis, eller bliver våd og kølig, fordi det pludseligt begynder at regne. Forbered dig hjemmefra. Tag et kig på vejrudsigten og vælg din beklædning ud fra temperatur, vind og vejr. Medbring eventuelt et ekstra lag af tøj, eller tag et ekstra tøj lag på hjemmefra. Det er altid lettere at tage et lag af tøj af, hvis det viser sig at blive for varmt.

Køb jakke til fiskeri

Vælg Put & Take hvor der er sat fisk ud

En altafgørende faktor for dine fangstchancer er selvfølgelig om der er fisk i Put and Take-søen. Du kan derfor øge dine chancer betydeligt, ved at researche lidt på forhånd hjemmefra. Kig på søernes hjemmesider eller Facebook-sider. Er der sat fisk ud for nyligt? Hvis ja, så er chancen noget større.

Hvor tit der sættes fisk ud varierer meget. Nogle søejere sætter ørreder ud i søen dagligt, andre ugentligt eller hver 14. dag.

Tjek om der er sat ørreder ud. Så er øger du dine chancer betragteligt.

Vil du prøve en ny Put & Take-sø? Så tag et kig på denne oversigt over alle danske Put & Take søer.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint er ét af mange programmer fra computergiganten Microsoft, som er målrettet mod virksomheder. Det giver dig en lang række redskaber, der kan hjælpe dig i hverdagen og gøre den både bedre og nemmere.

SharePoint giver dig muligheden for at dele med dine kollegaer på mange niveauer. Det kan være du ønsker indsigt i hvilke opgaver de arbejder på, så I ikke sidder og laver det samme arbejde.

Det kan være at se deres ideer og svar på den brainstorm eller de opgaver I har været i gang med. Eller det kan være deling af materiale, hvis der arbejdes på en stor præsentation.

Deling er en vigtig del af mange virksomheder, for uden deling af viden og informationer, vil man slet ikke opnå de synergier som mange virksomheder lever af. Microsoft SharePoint er programmet der kan hjælpe med delingen, nemt og overskueligt. Det kræver bare at alle ansatte har det installeret.

En anden mulighed ved Microsoft SharePoint er, at du kan organisere opgaver og projekter på et meget overskueligt niveau. Det kan være svært at huske eller overskue, hvornår en præsentation finder sted, eller hvornår et projekt skal være færdigt.

Mange virksomheder må bruge opslagstavler og mere gammeldags metoder, til at holde styr på det. Det bør være slut nu, med tanke på Microsoft’s SharePoint program, der holder det hele digitalt og smart. Så det ikke kun er på arbejdspladsen man kan se disse informationer eller holde kontakten med ledere og kollegaer.

SharePoint er en software med mange muligheder

Der er rigtig mange muligheder med SharePoint softwaren som gør det til et rigtig godt program. Du af de vigtigste muligheder er afgjort delingen og det organisatoriske. Det er nemlig afgørende elementer i alle velfungerende firmaer.

Men mulighederne stopper ikke her. For hvis hele virksomheden har SharePoint integreret, vil du nemlig have mulighed for at søge i hele organisationen. Det er rigtig nyttigt, hvis du arbejder i en stor virksomhed eller i en afdeling med over 100 personer.

I disse situationer er det umuligt for enhver at overskue hvad folk arbejder med, eller at lære dem at kende. Med Søg og Find funktionen kan man se deres historisk med projekter og opgaver, lære om deres interesser og meget mere. Et perfekt værktøj for både ledere og ansatte.

Det er klart, at der kan deles for mange informationer på tværs af afdelingen og at der er brug for at holde et vist sikkerhedsniveau i brugen af Microsoft SharePoint. Du vil derfor have mulighed for at administrerer programmet som leder, så du kan undgå diverse problemstillinger eller rette op på disse.

Hør mere om hvordan Microsoft SharePoint kan hjælpe din virksomhed.

Posted in Erhverv | Leave a comment

Langsigtet investering

Når du skal investere penge er det vigtigt at besluttet om det skal være en kortsigtet eller langsigtet investering. De kortsigtede vil typisk være i aktier, hvor du har pengene stående i 2, 6 eller 12 måneder, alt efter hvordan de udvikler sig.

De langsigtede investeringer sker i udpræget grad i obligationer hvor du får et fornuftigt godt afkast over en længere periode. Et afkast der er højere end diverse højrentekonti hos landets banker. Det kunne ligeledes være en langsigtet investering i et aktieselskab på vej frem og med et stort potentiale.

En af de vigtigste egenskaber ved disse investeringsobjekter er, at du er sikker på at potentialet nok skal blive forløst før eller siden – og at du har tålmodighed til at vente på det.

Du sætter selv tidsrammen for en langsigtet investering, men du skal ikke forvente at se dine penge igen inden for de nærmeste år. Pengene skal have lov til at formere sig, uanset om de er sat i aktier eller obligationer.

En af de helt langsigtede muligheder er fast ejendom som mange har en tendens til at glemme. Det er nemlig en ret sikker vej at gå og hvis du kan undvære pengene, kan du altid sælge når salgsprisen når et attraktivt niveau. Boligpriserne går op og ned, men hvis du har tid til at vente, skal de nok ramme toppen af potentialet.

De langsigtede investeringsmuligheder

Overvejer du dine langsigtede investeringsmuligheder, kan det anbefales at fokusere på følgende. Det er her langt de fleste danskere vælger at sætte deres penge:

1. Aktier

2. Obligationer

3. Fast ejendom

Fast ejendom er det helt langsigtede valg, da det er aktiver som tager lang tid at omsætte. Man hører tit om huse der står til salg i 6, 12 og 18 måneder. Anderledes er det med aktier der kan sælges på få minutter.

Man kan derfor tale om at fast ejendomme er en påtvunget langsigtet investering, mens aktier er mere fleksible og nemmere at komme ud af igen. Omvendt kan diskutere hvor det potentielle afkast er størst, for der kan tjenes rigtig mange penge på de rigtige ejendomme.

Valget er dit, det er bare afgørende at du har alle parametre med i din kalkule. Det gør det nemlig nemmere for dig at træffe den rigtige beslutning. Vi har nu været inde på en række af disse parametre og overvejelser som du bør gøre dig.

God vind med investeringerne!

Posted in Erhverv, Personligt | Tagged | Leave a comment

Funkis typehus

Funkis typehuse er noget helt specielt, selvom der er tale om masse producerede enfamiliehuse. Hvis man skal se på sammensætningen af de to ord, er det ikke lige det man forestiller sig.

Den gængse definition af typehuse er nemlig, at det er husvarianter der bliver fremstillet i stor stil og som derfor ikke er lige så unikke og særprægede som  alternativerne.

Omvendt er priserne meget fornuftige og du kan være helt sikker på at få en særpræget bolig, hvis du vælger et funkis typehus.

De har nemlig et særligt udseende udadtil, der adskiller dem fra de helt klassiske og traditionelle boliger i Danmark. Bella Vista og Arne Jacobsen er to af de klare kendetegn på funkis, hvis man laver et historisk tilbageblik.

Specielt Arne Jacobsen har betydet meget for danske arkitektur og design, herunder flere stilretninger. Funkis husene er meget kendetegnet ved at have mange firkantede former, typisk med flere niveauer i opbygningen.

De runde former bliver kombineret med de firkantede og mere skarpe kanter. Det giver et helt unikt og særpræget udseende; et typehus der bliver husket.

De fleste der overvejer at bestille et typehus er bange for at det bliver for kedeligt og traditionelt. Hvis du er en af disse, bør du se nærmere på mulighederne inden for funkis.

En af de væsentlige detaljer ved funkis stilarten er at placeringen er i fokus. Det betyder at husets placering tages i betragtning, for at få det optimale ud af lysindfald og udsigten.

Funkis udspringer af funktionalismen

Funkis udspringer af stilretningen funktionalisme, der var meget fremherskende i 1900-tallet. Specielt i første del af århundredet.

Det er faktisk svenskerne der står bag betegnelsen da funkis er en svensk forkortelse for netop funktionalisme. Det er dog langt fra en fremmed arkitektonisk retning for danske arkitekter. Vi havde nemlig mange der blev berømte i både Danmark og internationalt for deres arbejde.

Mange opdeler dem i to forskellige grupper, hvor store personer som Arne Jacobsen, Vilhelm Lauritzen og Ole Falkentorp hørte til den ene og Svenn Eske Kristensen høre til den anden.

De to grupperinger var mest et udtryk for forskellige fortolkninger, som bidrog til et mere bredt og nuanceret syn på funktionalistisk arkitektur.

En række af de mest anerkendte arkitekter har altså arbejdet med funktionalisme i deres byggerier, hvilket er et klart kvalitetsstempel. Selv den dag i dag, er mange af Arne Jacobsens værker kendte og udbredte. Tag det som et signal om at funkis typehuse er smarte og anderledes selv anno 2014.

Se eksempler på plantegninger til funkis huse her.

Posted in Hus og have | Tagged , | Leave a comment

Udlejning af luksus sommerhuse med aktivitetsrum

De fleste danskere er vilde med at være aktive under deres ferie. Vi er vant til at være aktive i dagligdagen, hvor vi dyrker sport og arbejder. Den vane har mange lyst til at fortsætte under deres ferie.

Det gør man ved via udlejning af et luksus sommerhus med aktivitetsrum. Det giver dig nemlig mulighed for at være aktiv på en underholdende måde. Aktivitetsrummet kan indeholde mange forskellige ting. Det kan være poolbord, bordtennis, bordfoldbold, Playstation og meget mere.

Det er op til dig selv at udvælge de luksus sommerhuse, der rummer præcis de aktiviteter du har lyst til at lave i ferien. Hvis du er særlig grundig, kan du fx. gå efter områder hvor der er fodbold -eller tennisfaciliteter til rådighed.

Det afhænger udelukkende af dine behov og hvad din familie/venner ønsker at lave under ferien. De fleste luksus sommerhuse giver dig rammer for et sjovt og aktivitetsfuldt ferieophold.

Aktiviteterne giver en underholdende ferie

Der er mange måder at holde ferie på. Nogle foretrækker at ligge ved stranden og poolen, for at slappe af. Andre foretrækker en mere aktiv ferie med spil og boldspil.

Hvis du vælger at leje et luksus sommerhus har du mulighed for at gøre begge dele. Det er et fleksibelt valg, der har noget for alle i familien. Er der forskellige ønsker, kan nogle slappe af, mens andre kan benytte feriehusets aktiviteter.

Der findes flere firmaer der tilbyder udlejning af sommerhuse med aktivitetsrum og fokus på ekstra luksus. Du vil med andre ord komme til at holde ferie i et hus, som du kun kan drømme om, og som de fleste har råd til i dagligdagen. Det er sådan en god ferie skal være.

Feriehuse ved Vesterhavet er populære

Det er de færreste der ville gætte det, men feriehusene ved Vesterhavet er faktisk rigtig populære og en af de stærkeste trækplastre på markedet. Der kan være mange forklaringer på det, men de tørre tal fortæller deres tydelige sprog.

Så hvis du ikke har prøvet at holde ferie i det vestlige Jylland, eller aldrig har været der, kunne det være en mulighed. Der er mange fordomme om at det lugter meget af fisk i Esbjerg og omegn.

Om det vil være tilfældet i det luksus sommerhus du lejer er mere tvivlsomt, for det er der ikke meget luksus i! Klik ind på diverse hjemmesider for at se nærmere på dine muligheder.

Luksus sommerhuse er en relativ uprøvet ferieform for mange danskere, men langt de fleste har gode oplevelser med det. Det er nemlig en perfekt kombination af, samvær med familie/venner, en billig ferie og luksus på alle parametre.

Posted in Ferie | Leave a comment

Gadeskilte – gør kunderne opmærksomme på din butik

Gadeskilte er en af de vigtige markedsføringsmetoder du bør benytte dig af som butiksejer. De kan være med til at gøre opmærksom på din butik og fange forbipasserendes fokus i et kort øjeblik.

Gadeskilte, A-skilte og fortovsskilte, kært barn har mange navne, er velkendte for de fleste danskere og modsat meget promovering, forholder mange forbrugere sig åbent til skiltenes indhold.

Det er derfor et must at have flotte gadeskilte med godt indhold, hvis du gerne vil have flere kunder i butikken.

Gør opmærksom på butikken med gadeskilte

Hvilken bedre måde at få forbipasserende personer ind i butikken, end ved at opstille gadeskilte ude foran? Det er nærmest et must for danske butikker og det er ikke tilfældigt, at man benytter sig af det.

Om det så er slikforretninger, blomsterforretninger eller sportsbutikker. Stort set alle kan få glæde af, at gøre opmærksom på butikken, via disse gadeskilte.

Det er klart, at når eksempelvis flere banker og telebutikker ikke gør det store inden for gadeskilte, så kan det skyldes typen af forretning der drives. En bank har ikke muligheden for at reklamere med produkter eller tilbud på samme vis og flere telebutikker er der primært for at servicere kunder og besvare spørgsmål. Deres forretningsgange er ofte, at de foretrækker at salget sker via telefon eller nettet.

Pointen er, at det ikke er alle der får lige stor glæde af disse gadeskilte, men det er et fåtal. Du må derfor ikke snyde din egen butik for ekstra kunder. Gadeskilte er en unik mulighed for at friste forbipasserende, vise dine bedste tilbud, eller gode produkter.

Fortovsskilte med tilbud eller priser

Det er specielt til at fremvise priser, tilbud og produkter at man stiller fortovsskilte ud på gaden. Det kan være en metode til at få forbipasserendes opmærksom i nogle få splitsekunder.

Et godt gadeskilt kan få personer til kort at overveje deres behov for fx. blomster eller nyt inventar til boligen. Selvom det sker rigtig hurtigt, får du alligevel kommunikeret med deres bevidsthed i en kort periode.

Det står i skarp kontrast til, hvis du slet ikke markerede dig i gadebilledet. Så ville alle passere forbi din butik, uden egentlig at tænke over behovet for dine produkter. Forskellen er stor, så du bør helt sikkert benytte dig af fortovsskilte.

Det er ligeledes afgørende at du får valg den rette tekst og design på skiltet, så du fanger interessen hos folk. Det er et helt andet område, der ikke vil blive belyst i denne artikel.

Posted in Erhverv | Tagged | Leave a comment

Walk-in garderobe

Et walk-in closet er et klædeskab der er et rum i sig selv. En form for klædeskab der skulle have sin oprindelse fra Frankrig i 1700-tallet. I Danmark benytter vi ligeledes betegnelsen walk-in garderobe om denne type klædeskab.

En walk-in garderobe er specielt kendt fra USA, hvor de store stjerner ofte har meget tøj og sko. For er det tilfældet er denne form for inventar det helt rette valg. De giver dig alle muligheder for at få styr på dit fine tøj. Om det så er skjorter, jakkesæt, sko eller kjoler.

Du har plads til det hele og gode muligheder for at få dem indrettet pænt og overskueligt. Samtidig er der et eller andet ekstravagant og show off element, ved at have en stor garderobe.

Når det kommer til pladsen, kan det ofte bedst betale sig at investere i en walk-in garderobe, hvis man bor som et par. Er man alene kan det være svært at fylde alle hylder og knager ud, hvilket betyder at man ikke får udnyttet hele pladsen.

Det skal dog nævnes at der findes flere forskellige varianter, herunder de hjemmelavede, de serieproducerede og de specialdesignede. Det er ikke helt nemt at bygge og designe denne form for klædeskab.

Det gode ved en walk-in garderobe

Der er mange gode egenskaber ved en walk-in garderobe, som gør det til et rigtig oplagt valg. Specielt hvis du har god plads og ønsker at opbevare dine ting på en anderledes og lækker måde.

Dertil kommer den glæde du selv får ved at have 100 % styr på hvor dine tøjdele er. De fleste kender til at have deres tøj og sko i et almindeligt skab eller en kommode. Det kan hurtigt blive uoverskueligt og rodet, specielt hvis man ikke gør meget ud af at sikre orden.

I en walk-in garderobe har du derimod muligheden for at have overblik over dine ting og du kan frit vælge fra alle hylder. Man kan i høj grad kategorisere dem som en ekstraordinær og luksuriøs løsning.

Det er inventar for personer der elsker noget ekstra, har pladsen og ikke mindst tingene til at fylde hele garderoben ud. Det er en helt specielt følelse at træde ind i garderoben og kunne tage sig et kig hele vejen rundt.

Et kig der giver det fulde overblik over alt tilgængeligt tøj. Ingen grund til at spekulere på hvad der er rent og hvad der er beskidt. Dine sko og tøjdele bliver opbevaret på overskuelig vis og med flot belysning i rummet, kan det give et helt specielt udtryk.

Posted in Hus og have, Indretning | Tagged , | Leave a comment

Indret dit hjem med løse tæpper

Har du indrettet dit hjem med trægulv eller smukke klinker, føler du måske at du mangler varmen og hyggen fra tæpperne, specielt om vinteren, hvor trægulvene kan være kolde for fødderne. Løse tæpper kan bringe hygge og varme ind i stuen, eller blot bruges til at pifte rummet op eller understrege en ny stil.

Når du vil vælge dine løse tæpper, er der et hav af forskellige muligheder. Håndtuftede tæpper har en tæt luv, hvilket giver et kraftigt tæppe, som er behageligt at gå på. Tæppet findes i alverdens farver og mønstre, og kan derfor bruges i alle husets rum. Rya tæpper er blevet moderne hos danskerne igen. Disse tæpper har en høj luv, og kan enten være lavet af uld eller af et syntetisk materiale. På samme måde som med de håndtuftede tæpper, findes rya tæpper i et væld af farver. Rya tæpperne skaber desuden en hyggelig stemning og luner godt fordi den har en vamset og blød luv.

Kelim tæpper har næsten altid været moderne i Danmark på grund af deres anvendelighed. Begge sider af kelimtæppet kan bruges, og derfor vendes hvis det bliver slidt eller der kommer en plet på den ene side. Der udover findes kelimtæpperne i mange forskellige mønstre og farver, som passer ind i enhver bolig. Fladvævede tæpper er både smukke, stilfulde og utrolig praktiske. De fladvævede tæpper er slidstærke, og derfor ideelle at have liggende på trafikerede steder, og under borde eller sofaarrangementer. Desuden er de fladvævede tæpper nemme at vedligeholde.
Hvis du virkelig ønsker et tæppe af kvalitet i dit hjem, bør du overveje et ægte tæppe. Disse tæpper et fremstillet på en helt unik måde, og hvert tæppe er et kunstværk i sig selv. Ægte tæpper fås i mange forskellige mønstre og farver, og hvert mønster fortæller sin egen historie, og kan spores tilbage til den by, hvor tæppet er fremstillet. Et alternativ til de ægte tæpper er Wilton tæpper, som på mange måder minder om de ægte tæpper, og er fremstillet af enten uld eller et syntetisk materiale.

Udover at gøre hjemmet smukt og hyggeligt, og gøre gulvet blødt for fødderne, der hvor man sidder eller går meget i hjemmet, kan de løse tæpper også give en bedre akustik i hjemmet. Når der ligger løse tæpper på gulvet, vil lyden ikke slå nær så hårdt, som den vil gøre hvis hele gulvet er belagt med trægulv eller klinker.

 

Posted in Hus og have | Leave a comment